پایگاه دانش » گزینش، مصاحبه و تربیت نیروهای انسانی در قالب تیم های اجرایی

یکی از مهمترین چالش ها و حتی موانع همیشگی برای اجرای کارهای تیمی، شرکتی و سازمانی، گزینش و حضور نیروی متبحر می باشد. در طی کسب تجریه مدیریت پروژه های مختلف، سعی نموده ایم تا این مهم را با یک روال بسیار آکادمیک و سطح بالا مکانیزه و روتین نماییم. در این راستا پروسه ای به شرح زیر قابل اجرا می باشد :

  1. برای بدست آوردن نیروهای داوطلب جهت انجام کار مورد نظر، آگهی استخدام را با ذکر آدرس اینترنتی جهت تکمیل فرم چاپ نموده و اجازه میدهیم تا مدتی لیست افراد کارجو به حداقل های تحلیل شده برسد.
  2. سیستم، فیلترینگ بسیار دقیقی روی افراد انجام داده و بنا به صفات و یا خصوصیات مورد نظر کارفرما، لیست افراد انتخابی برای مرحله اول، که شامل حداکثر 10% از افراد دارای شرایط می باشند را، صادر می کنیم.
  3. از افراد منتخب، مصاحبه ای به عمل میاید تا مدارک و خصوصیات ثبت شده در سیستم را با روشهای مختلف روانشناسی، تست شخصیت و زبان بدن و ... مطابقت داده و درصد خطا را به صفر نزدیک کنیم.
  4. در صورت نیاز به تشکیل تیم اجرایی، افراد منتخب را با ارتباط گروهی و Team Working نسبت به هم، مطابقت میدهیم تا خدشه ای در تشکیل تیم اجرایی دیده نشود.
  5. جهت پایین آوردن ریسک تکرار عملیات، سعی میشود با توجه به بودجه کارفرما، تعداد نیروهای منتخب را بیشتر از حد نیاز اتخاذ نماییم، تا در صورت ریزش نیروها، کسری آنها را شاهد نبوده و مجبور به تکرار روال نباشیم. (البته تکرار روال میتواند از بند 3 اجرا شود و نیازی به اجرای مجدد بند1 نیست.)
  6. در این بند، نیروهای مورد نظر را بدست آورده ایم، و زمانی حداقل 1ماهه برای کارآموزی و با نظارت مدیریت پروژه ، برای آنها در نظر میگیریم.
  7. بعد از نظارت مدیر پروژه بر روال اجرایی نیروها و تشکیل تیم، وی میتواند بعد از حداکثر 2 ماه، اعلام تشکیل تیم و اجرای کار عملیاتی را صادر کرده و به تدریج، تبدیل به مدیریت بحران شود. این روال برای مستقل نمودن تیم و تلقین اعتماد به نفس به آنها بسیار حساس و با اجرای دقیق مدیر پروژه اجرا خواهد شد.
  8. در خلال کار جلسات مختلف نقد و توسعه (نُت) به همراه تمامی اعضای گروه و مدیر پروژه هماهنگ میشود، تا تمامی چالشها و یا مشکلات تیم را دقیقا مورد بررسی قرار دهیم و از ریزشهای ناگهانی جلوگیری نماییم.

تمامی این پروسه باید به همراه مشاوره و تا مراحلی، با حضور مدیر پروژه انجام گیرد.

 

تمامی حق و حقوقات چاپ، نشر و استفاده شخصی از مطالب فوق برای Untrop.com محفوظ میباشد.
آخرین بروزرسانی : ۰۷ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1919